OPATIJSKI DOM ZDRAVLJA OSTAO BEZ RENGEN APARATA

Premda Grad Opatija ulazi u red lokalnih samouprava koje još uvijek njeguju nadstandard u mnogim segmentima javnih potreba, i premda se kontinuirano zadnjih godina snažno ulaže u razvoj grada, bilo kroz ulaganje u turisticku infrastrukturu ili stvaranje drugih okvira, ne bi li se time potakao razvoj  lokalne privrede (poput organizacije i podupiranja organizacije vecih manifestacija, što je za turisticku Opatiju  bitno) postoje situacije, kao što je posljednja o kojoj stižu informacije iz Doma zdravlja, i dogadaju se, a na koje Grad ne može utjecati. Naime, opatijska ispostava Doma zdravlja, smještena na Novoj cesti, poslala je obavijest da je nakon 40 godina njihov rengen aparat ostao izvan funkcije, što znaci da su u opatijskoj ispostavi Doma zdravlja PGŽ  ostali bez toga aparata u obavljanju pregleda pacijenata. Podsjecamo da je obavijest o prestanku rada rengen aparata u Domu zdravlja stigla samo nekoliko mjeseci nakon što je Grad sa oko 80 tisuca kuna financijski pomogao uredenje radnih prostora Doma zdravlja (vidi u foto galeriji) kako bi  osoblju, ali prije svega pacijentima odlazak na lijecnicki pregled bio ugodniji, ali i ukupna situacija  primjerenija statusu sredine koji Opatija uživa. Naravno, jasno da se Grad Opatija ne može pomiriti sa informacijom koju je od opatijske ispostave županijskog Doma zdravlja dobio na znanje, o tome da je rengen aparat star 40 godina sada izvan funkcije, dakle – prestao raditi. Stoga Grad Opatija od opatijske ispostave Doma zdravlja PGŽ  traži da se hitno poduzme mjere i pronade alternativno rješenje, odnosno mjesto, gdje ce opatijski pacijenti u slucaju da trebaju obaviti pregled uz pomoc rengen aparata, to moci uciniti.   Podsjecamo ovdje i na cinjenicu da Grad Opatija sufinancira nabavku najmodernije medicinske opreme za bolnicu Thalassotherapia  sa ukupnim iznosom od milijun kuna, a taj iznos i dalje Grad otplacuje. Da toga nema, Grad bi  – premda to nije u njegovoj nadležnosti –  odmah, u što je kracem roku moguce, pokušao riješiti problem prestanka rada rengen aparata Doma zdravlja PGŽ ispostava Opatija i krenuo u  stvaranje uvjeta za nabavku novog rengen aparata za potrebe opatijske ispostave Doma zdravlja PGŽ.

Opatija