Posjet ukrajinske delegacije radi upoznavanja s procesom gospodarenja energijom

Delegacija iz Ukrajine posjetila je danas Opatiju u sklopu projekta „Removing Barriers to increase investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine“ te je u gradskoj vijecnici sudjelovala u radnom sastanku na kojem su predstavnici Grada Opatije prezentirali aktivnosti koje provode s ciljem uspostave lokalnog sustava gospodarenja energijom. Ukrajinska delegacija nalazi se ovog tjedna u posjeti Hrvatskoj s ciljem upoznavanja s rezultatima uspješno provedenog nacionalnog projekta sustavnog gospodarenja energijom u RH te prijenosa znanja i iskustava u Ukrajinu. U delegaciji je bilo petnaest ukrajinskih predstavnika, medu kojima i clanovi ukrajinskog parlamenta, predstavnici više ukrajinskih ministarstava, ureda vlade i ukrajinske energetske agencije te predstavnici Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Grad Opatija odabran je za edukaciju i održavanje radionice zbog uspješno provedenih mjera energetske ucinkovitosti na svom podrucju, kako na nekretninama u vlasništvu Grada, tako i na nekretninama u vlasništvu gradana, a podloga cemu je bio Informacijski sustav gospodarenja energijom (ISGE). Ukrajinske predstavnike u gradskoj je vijecnici pozdravio procelnik Upravnog odjela za prostorno uredenje Zdenko Tupanjac, koji im je zaželio dobrodošlicu, upoznao ih s kulturnim, povijesnim i turistickim znacajkama Opatije te zahvalio što su iskazali interes za posjet Opatiji kao dobrom primjeru gospodarenja energijom jedinice lokalne samouprave. – Grad Opatija je od 2011. godine potpisnik europske inicijative Sporazuma gradonacelnika koji je pokrenula Europska komisija, te je 2012. izraden SEAP Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Opatije, a krajem 2016. godine izradena je Revizija akcijskog plana – sve s ciljem povecanja energetske ucinkovitosti i održivog razvoja, pa tako i ocuvanja klime odnosno svodenja klimatskih promjena na najmanju mogucu mjeru, istaknuo je procelnik Tupanjac te naglasio kako Grad Opatija kontinuirano vodi evidenciju o potrošnji energenata i vode za javne zgrade u svom vlasništvu kroz internetsku aplikaciju ?Informacijski sustav za gospodarenje energijom? (ISGE) te tako kontrolira potrošnju energenata. Gostima iz Ukrajine dobra iskustva korištenja ISGE-a za smanjenje potrošnje energije u JLS kao i za identifikaciju i provodenje projekata poboljšanja energetske ucinkovitosti prezentirali su predstavnici tvrtke Delfin Grupe direktor Siniša Krunic te osoba ovlaštena za unos racuna potrošnje energenata u ISGE-u Ozren Cuculic. Objasnili su korake koji su poduzeti s ciljem uspostave lokalnog sustava gospodarenja energijom, kao i provedene aktivnosti s naglaskom na uštede i ostale ostvarene pozitivne rezultate.

Opatija