POTPISAN UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA ZA PROŠIRENJE GROBLJA VEPRINAC

Danas je u Ordinarijatu rijecke nadbiskupije potpisan Ugovor o zamjeni nekretnina izmedu Župe sv. Ane (Volosko), Župe sv. Marka (Veprinac) i Grada Opatije za potrebe rekonstrukcije – proširenja groblja Veprinac i izgradnju pripadajuceg parkirališta. Uz potpisnike ugovora, župnike Petra Belanica i Antu Aracica te gradonacelnika Ivu Dujmica, nazocio je i rijecki nadbiskup mons. dr. Ivan Devcic. Potpisivanju ovog Ugovora prethodila je Odluka Gradskog vijeca kojom je utvrdeno da je proširenje groblja Veprinac od javnog interesa, a lokacijska dozvola za ovaj projekt izdana je krajem prošle godine. U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na navedenim nekretninama, u više navrata su održani dogovori oko postizanja rješenja u kojima je Rijecka nadbiskupija prihvatila rješavanje navedenih odnosa; na nacin da ce Gradu Opatiji, bez naknade, priznati pravo vlasništva na zemljišnoj cestici koja cini postojece groblje, a dio, na koji se planira proširiti groblje, osigurano je kroz zamjenu nekretnina – tocnije zemljišta u Veprincu za Župni dom u Volosku. Izuzetno sam zadovoljan da smo nakon dugo godina uspjeli riješiti ovo imovinsko-pravno pitanje vlasništva nad grobljem Veprinac te da cemo ga moci proširiti i izgraditi parkiralište. Ovim ugovorom rješili smo i pitanje vlasništva nad župnim domom u Volosku rekao je gradonacelnik Ivo Dujmic. Isto tako, naglasio je da je potpisivanje ugovora stiglo u pravo vrijeme jer je za jesen najavljeno otvaranje EU natjecaja na koji Grad Opatija planira prijaviti projekt proširenja groblja Veprinac. Nadbiskup Devcic pozdravio je ovaj ugovor za cije je potpisivanje dao suglasnost, pritom pohvalivši dobru suradnju sa Gradom Opatija. Župnik Belanic je zakljucio da se radi o povijesnom danu za vološcansku Župu jer su konacno postali vlasnici Doma kojeg su do sada imali pravo samo koristiti. Svoje zadovoljstvo izrazio je i župnik Aracic rekavši da je ovo definitivno svijetli primjer suradnje lokalne samouprave i crkvenih vlasti. Na sljedecem linku je Obrazloženje koje je prethodilo Odluci o zamjeni nekretnina za potrebe proširenja groblja Veprinac.

Opatija