Predstavljanje projekta Povežimo se baštinom

U Gradskoj vijecnici Grada Rijeke predstavljen je projekt Povežimo se baštinom. Cilj projekta je obnova, ocuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turisticke ponude na podrucju svih opcina i gradova koji cine Urbanu aglomeraciju Rijeka, i to revitalizacijom 12 lokacija te izgradnjom jednog novog objekta. Planirane aktivnosti su karakteristicne za svako lokalno podrucje koje medusobno cine integralni proizvod kulturne ponude, cija je glavna poruka – prezentacija  bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta Urbane aglomeracije Rijeka.Glavni interpretacijski centar nalazit ce se u Rijeci, u prizemlju Filodrammatice, gdje se sada nalazi odjel Gradske knjižnice Rijeka. Kulturno-turisticki posjetiteljski centar ce služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera ukljucenih u projekt. Projekt „Povežimo se baštinom“ obuhvaca otvaranje Kuce kostrenskih pomoraca u Kostreni, adaptaciju Kuce lovranskega guca u Lovranu, obnovu trga Zrinski u Kraljevici, izgradnju i opremanje Kuce halubajskega zvoncara na Viškovu, revitalizaciju Ville Angioline u Opatiji, revitalizaciju kaštela Gradina u Klani te revitalizaciju kaštela Grobnik na Cavlima.Na podrucju Mošcenicke Drage provest ce se tri projekta: rekonstrukcija kaštela u Brsecu i uredenje rodne kuce književnika Eugena Kumicica; otvaranje mitsko povijesne staze Trebišca – Perun te revitalizacija kaštela u Mošcenicama. Grad Kastav je osmislio dva projekta. Jedan se odnosi na konzervaciju i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ, a drugi na sanaciju trga Lokvina. Projektom ce cijeli prostor Urbane aglomeracije Rijeka postati atraktivniji gradanima, posjetiteljima i poduzetnicima. Planirano unapredenje kulturne baštine i njenih infrastrukturnih dijelova kroz ovaj projekt doprinijet ce u konacnici unaprjedenju turisticke ponude i povecanju zapošljavanja u djelatnostima vezanim uz turizam. Odlukom o financiranju Gradu Rijeci je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izravno dodijelilo 36.369.926,74 HRK bespovratnih sredstava za financiranje strateškog projekta. Projekt je prijavljen na Poziv  postupkom izravne dodjele u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Ukupna vrijednost projekta je 76.328.201,95 HRK, od cega su bespovratna sredstva 36.369.926,74 HRK, a ostatak predstavljaju vlastita sredstva. U ime Grada Rijeke kao nositelja projekta i središta Urbane aglomeracije Rijeka gradonacelnik Vojko Obersnel je zahvalio svim opcinama i gradovima na razumijevanju u pripremi projekta, cija priprema je bila složena i dugotrajna, kako zbog velikog broja ukljucenih partnera, tako i zbog cinjenice što je od pripreme natjecaja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko raspisivanja do konacnog urucenja ugovora prošlo dosta vremena. Direktor Turisticke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa izrazio je uvjerenje da objedinjavanjem projekata u svim opcinama i gradovima, oslanjajuci se na zajednicke projekte, poput „Putevima Frankopana“, možemo povecati udio turista koji dolaze u Hrvatsku motivirani kulturom. Dok se u Europi taj postotak krece oko 40%, u Hrvatskoj je puno manji, a upravo ti turisti borave u destinacijama izvan glavne turisticke sezone, puno više troše u odnosu na klasicne turiste i ne posjecuju samo jednu destinaciju, vec se krecu puno šire. Projekt predvida integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajednicku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Revitalizacija Ville Angioline predvida sanaciju i rekonstrukciju Ville u kojoj je smješten Hrvatski muzej turizma kako bi se sprijecila degradacija i propadanje zašticenog kulturnog dobra. Cilj je povratiti prvobitno stanje te opremanjem muzejskog prostora omoguciti suvremeniju prezentaciju hrvatske turisticke baštine i podizanje novog muzejskog postava u cilju privlacenja posjetitelja. Važnost ove gradevine za prepoznatljivost Opatije je neizmjerna, rijec je o nultom mjestu stvaranja opatijskog, a time i hrvatskog turizma koji broji tradiciju dugu 175 godina. Ukupna je vrijednost obnove 5.027.532,00 kn, a bespovratna su sredstva dobivena u iznosu od 72%, odnosno 3.633.699,00 kn, istaknuo je zamjenik gradonacelnika Grada Opatije Emil Priskic.    

Opatija