Predstavljen novi interdisciplinarni specijalistički studij – „Zdravstveni turizam“

Novi interdisciplinarni specijalisticki studij Zdravstvenog turizma djeluje uz potporu Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i u suradnji sa domacim i stranim visokoškolskim institucijama i ustanovama u kojima ce se odvijati prakticni rad. Ovaj novum danas u predstavili prof. dr. sc. Pero Lucin, rektor Sveucilišta u Rijeci,  zatim celni ljudi triju fakulteta – partnera projekta- prof. dr. sc. Jože Peric, dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, prof. dr. sc. Alan Šustic, dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Predrag Šustar, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, te prof.dr.sc. Milena Peršic, voditeljica studija i predsjednica Vijeca PDS-a. Pokretanje studija motivirano je spoznajom da u Hrvatskoj postoje prirodni resursi i tradicija, ali i izuzetni strucnjaci kako za podrucje zdravstva, tako i za podrucje turizma, no nedostaju ona znanja koja se temelje na djelovanju sinergijskih procesa, kao pretpostavke da bi se mogla unaprijediti ponuda i svjetskom turistickom tržištu ponuditi viša razina zdravstveno-turistickog proizvoda. Tržište zdravstvenog turizma bilježi rast od 20 do 25 % godišnje, što znaci da je to izrazito perspektivna djelatnost, istaknuto je u prezentaciji. Studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski sveucilišni studij i stekle najmanje 300 ECTS bodova (ili visoku strucnu spremu prema ranijim propisima) iz podrucja društvenih znanosti, biomedicine te ostalih relevantnih podrucja. Gradonacelnik Dujmic naglašava da Opatija svoj razvoj i duguje zadravstvenom turizmu. Danas u Opatiji djeluje Thallassotherapija,  ali i niz zdravstvenih, privatnih klinika, što predstavlja znacajan potencijal u smislu proboja na nova tržišta turizma. Pritom, Opatija ima sve komparativne prednosti jer skladno nadopunjuje s ostalim sadržajima karakteristicnim za turisticku destinaciju ponudu zdravstvenog turizma. Program poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalistickog studija „Zdravstveni turizam“ zapocinje sredinom rujna. U tijeku su upisi za sve zainteresirane buduce polaznike, koji se ocekuju iz cijele Hrvatske, a sve informacije mogu se naci na www.fthm.uniri.hr.

Opatija