Predstavljen Prijedlog Proračuna za 2019.

Predstavljen Prijedlog Proračuna za 2019.

   Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2019. godinu predstavljen je danas na konferenciji za novinare zajedno s Projekcijama Proracuna za 2020. i 2021. godinu. Prijedlog Proracuna za 2019. zadržava financiranje svih oblika i mjera usmjerenih gradanima: poticanje nataliteta, pomoc umirovljenicima, nabavka udžbenika osnovnoškolcima i srednjoškolcima, stipendije ucenicima i studentima, prometovanje City busa. Nastavlja se s potporama gospodarstvu kroz program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam. Bit ce uspostavljen  i Centar za mlade u Villi Antonio.Nastavlja se potpora dogadanjima i manifestacijama koje ce dovesti do povecanja broja gostiju i posjetitelja i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije. Proracunom i Projekcijom nije planirano ponovno uvodenje poreza na potrošnju (time se Grad u korist gospodarstva odrice gotovo 3 milijuna kuna godišnje).  Više nije planirano smanjenje zakupnine za zakupce gradskih prostora.  Mjera je uvedena u vrijeme gospodarske krize koja je po svim pokazateljima iza nas, a Grad u meduvremenu drugim mjerama pomaže gospodarstvu (program poticanja zapošljavanja, ukidanje poreza na potrošnju).   U 2019. godini, predvidena su ulaganja u društvenu infrastrukturu, posebice u zaledu (Dom Veprinac, vrtic u Veprincu, sportsko-rekreacijski centar u Dobrecu, Dom u Voloskom). Rijec je o projektima koji su kandidirani ili ce biti kandidirani na EU fondove. U pripremi su znacajne investicije koje bi trebale zapoceti s realizacijom u 2020. i/ili 2021. godini: projekti revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi s rasadnikom u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angioline) rekonstrukcija nogometnog igrališta, gradnja vatrogasnog doma, nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih te sanacija i uredenje postojecih prometnica, uredenje obalne šetnice i javnih plaža).    Sredstva za place i naknade zaposlenika Gradske uprave i Proracunskih korisnika planirana su na osnovi važecih kolektivnih ugovora, odnosno bez povecanja osnovice, porast rashoda za place odnosi se najviše na DV Opatija uzimajuci u obzir povecan broj djelatnika (+29) zaposlenih s pocetkom rada novog djecjeg vrtica na Punta Kolovi.    Obzirom na ukupno raspoložive izvore prihoda nužno je smanjivati dio rashoda u odnosu na 2018. godinu. Predvidena su niža izdvajanja za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih osoba koje apliciraju na sredstva Proracuna u okviru javnih potreba u kulturi, sportu, obrazovanju, za manifestacije, pokroviteljstva i sponzorstva, financiranje politickih stranaka, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode koji ne dovode u pitanje funkcioniranje Grada.     U saborskoj proceduri nalaze se prijedlozi izmjena propisa koji se odnose na porez na dohodak i porez na promet nekretnina, a koji bi mogli negativno utjecati na njihovu ukupnu visinu. Nažalost, Grad Opatija, kao ni ostale JLS, nema podatke o financijskim ucincima zakona u proceduri na lokalne proracune niti najavu mogucih kompenzacijskih mjera. Prijedlog Proracuna za 2019. iznosi 140.576.700 kuna, a projekcije za 2020. 193.382.000 kuna te za 2021. 204.693.000 kuna.    Uzevši u obzir ukupno planiranu visinu Proracuna za 2019. godinu u odnosu na ovogodišnji Proracun nominalno je niži za 34,5%, prvenstveno iz razloga što se znacajan udio u Proracunu za 2018. godinu odnosi na kredit za refinanciranje kredita za izgradnju Centra Gervais. Kada bi se usporedivao prijedlog Proracuna za 2019. godinu s važecim Proracunom za 2018. godinu na razini rashoda Proracuna bez izdataka, Proracun za 2019. godinu bio bi u odnosu na 2018. niži za 20%.    Treba istaknuti da se Proracunom i Projekcijom ulaganja u dugotrajnu imovinu planiraju financirati iz kredita (rekonstrukcija nogometnog igrališta, izgradnja vatrogasnog doma), iz sredstava EU fondova (Amerikanski vrtovi s rasadnikom Angiolina, villa Angiolina, djecji vrtic Veprinac, sportsko rekreacijski centar Dobrec) iz prihoda od prodaje imovine ( bitno je naglasiti da se planira prodaja imovine koja nije vezana uz funkcioniranje Grada i zadovoljavanje drugih javnih potreba.    Proracun je društveno solidaran, prati strateške ciljeve utvrdene Strategijom razvoja Grada Opatije, znacajna su sredstva izdvajanja za javne potrebe. Proracun je razvojan: nastavak realizacije kapitalnih projekata, revitalizacija nedovoljno valoriziranih prostora Grada, osigurava uvjete za poticanje povoljnijeg poduzetnickog okruženja. Proracun je usmjeren na korištenje sredstava EU i nacionalnih fondova, prvenstveno kroz projekte Urbane aglomeracije Rijeka, ali i druge projekte koji ce omoguciti realizaciju znacajnih kapitalnih ulaganja u trenutno nedovoljno valorizirane dijelove baštine, što ce zasigurno doprinijeti daljnjem podizanju vrijednosti Opatije kao turisticke destinacije.     Prijedlog Proracuna i Projekcije bit ce upuceni na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu u trajanju do 30. studenog 2018. godine.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija