Predstavljena nova gradska aplikacija „Opatija“ – informacije na dlanu

Predstavljena nova gradska aplikacija „Opatija“ – informacije na dlanu

Nova aplikacija „Opatija“ namijenjena je gradanima, ali i posjetiteljima i turistima koja ima za cilj poboljšanje dvosmjerne komunikacije ali i dostupnost informacija o Opatiji putem modernih, smart telefona i ostalih uredaja predstavljena je danas na konferenciji za novinare javnosti, buduci da je u prvom redu namijenjena gradanima Opatije, ali i jacanju interne komunikacije unutar gradske uprave i gradskih tvrtki. Aplikaciju „Opatija“  predstavio je direktor digitalne agencije Tredecim j.d.o.o. Antonio Kuljanac,  tvrtke što je za potrebe Grada Opatije i razvoja u smjeru Smart cityja,  izradila spomenuta agencija. Konferenciji su bili nazocni gradonacelnik Ivo Dujmic sa zamjenicima Fernandom Kiriginom i Marinom Gašparic, te procelnik UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Aplikaciju je moguce besplatno instalirati a nalazi se portalu Opatija.city. Trenutno su aktivna cetiri modula, popunjeni odgovarajucim informacijama: Obavijesti za gradane, Dogadanja u Opatiji, Kontakt centar i Prijavi problem. Aplikacija ima mogucnosti za dodatni njezin razvoj, primjerice i za korištenje turistima. Gradonacelnik Dujmic uvodno je istaknuo da je u vrijeme modernih tehnologija vrlo bitno omoguciti informacije u realnom vremenu gradanima, te da Grad Opatija prati trendove u ovom smjeru. Rezultat je i ova aplikacija, koju je izradila opatijska tvrtka, koja je bila korisnik i poticajnih mjera iz gradskog programa poticanja poduzetnika. Kuljanac je u prezentaciji aplikacije istaknuo da Grad Opatija prepoznao mogucnost pružanja „informacija na dlanu“, te od danas svojim gradanima nudi mogucnost pracenja svih važnih vijesti putem pametnih telefona, ali i mogucnost gradana da se aktivno ukljuce u život naše zajednice. Aplikacijom Grad želi uspostaviti partnerski odnos sa svojim gradanima, olakšati komunikaciju sa gradskom upravom, a sve u svrhu bržeg i jednostavnijeg rješavanja komunalnih problema. Komunikacija gradskih službi i gradana i do sada je bila intenzivna, no sigurno je da ce ova aplikacija tu komunikaciju znacajno unaprijediti; rupa na cesti, neispravna javna rasvjeta, razbijena klupica samo su neki od primjera koje gradani mogu na brz i jednostavan nacin dojaviti gradskim službama (koje potom mogu dalje distribuirati informacije gradskim tvrtkama nadležnim ovisno o domeni problema) i osigurati njihovo brže i ucinkovitije rješavanje.  Aplikacija sadrži i kategoriju obavijesti koja se sastoji od obavijesti o radovima (te  prostornom prikazu na samoj karti) kako bi gradani u svakom trenutku mogli provjeriti o eventualnim ogranicenjima u prometu na podrucju našeg Grada, kao i pružanja informacije o privremenom iskljucenju elektricne energije radi održavanja ili kvara mreže. Pored toga gradani mogu dobiti i pregled dnevnih zbivanja, objavljenih na web stranicama grada, kao i natjecajima, savjetovanjima i slicnim vijestima u kojima je važan rok za prijavu.  Sve obavijesti i novosti za gradane automatski stižu na mobilne uredaje „push“ notifikacijom po njihovoj objavi (u realnom vremenu), cime ova aplikacija postaje najbolji i svako najbrži nacin informiranja o svemu što se dogada, ili ce se dogoditi, u Gradu Opatiji. Aplikacija pruža i kalendar dogadaja u Opatiji, te imenik sa svim važnijim institucijama na podrucju grada. Aplikacija je besplatna za gradane i dostupna na Google Play-u i App Store, dok se web preglednik može posjetiti na stranicama Opatija.City. Procelnik Jerman podsjetio je da je nedavno Grad Opatija omogucio studentima putem online obrazaca da ostvare pravo na sufinanciranje javnog gradskog prijevoza, te najavio nastavak ove prakse, ali i širenje nacina e komunikacije te mogucnost da gradani na ovaj nacin rješavaju svoje obveze prema Gradu, putem popunjavanja online obrazaca i slanja na email adrese u Grad Opatiju.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija