Prijedlog Dopune Nacrta : 20% popusta za zakupce koji nisu u sustavu PDV-a

Šestog veljace 2019. otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Posljednjih sedam godina, od 2012. do 2018. godine uvažavajuci postojece stanje gospodarstva, bila je na snazi odredba Odluke kojom se zakupcima odobravao popust ugovorene zakupnine od 10% odnosno 28% za zakupnike koji nisu upisani  u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV), pod uvjetom da su podmirivali sve dospjele obveze prema Gradu Opatiji. U 2019. nije bio planiran nastavak ove mjere, jer je Grad Opatija 2017. ukinuo porez na potrošnju (prihodi Proracuna po toj osnovi manji za 3.000.000,00 kuna) i donio druge poticajne mjere za gospodarstvo. Analizirajuci provedbu politike zakupnina, utvrdeno je da su ukidanjem mjere umanjenja zakupnine, zakupci koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a dovedeni u neravnopravni položaj u odnosu na zakupce koji su upisani u registar obveznika. Stoga se predlaže izmjena clanka 52.a Odluke kojom ce se odobriti popust ugovorene zakupnine od 20% samo za zakupce koji nisu upisani u registar PDV-a .       Obrazloženje Nacrt Odluke Obrazac   Javno savjetovanje otvoreno je do 25. veljace 2019. godine. Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] .  

Opatija