Privremeno zatvorena plaža za pse na Punta kolovi

Uslijed kvara do kojeg je došlo na kolektoru sanitarne kanalizacije na plaži za pse na Punta Kolovi došlo je do propuštanja otpadnih voda, zbog cega je plaža privremeno zatvorena. Djelatnici Liburnijskih voda  intervenirali su kako bi sanirali oštecenje, pa se ocekuje da ce u narednih nekoliko sati kada završe s radovima na sanaciji, ova plaža biti oprana i dezinficirana, te potom otvorena i spremna za kupace.

Opatija