Produženje sufinanciranja javnog prijevoza studentima

Studenti kojima je odobreno sufinanciranje troškova javnog prijevoza do 31. prosinca 2013. godine zadržavaju pravo na sufinanciranje do kraja tekuce akademske godine, odnosno do promjene uvjeta te ne moraju ponovno tražiti odobrenje Grada. Oni studenti koji nisu do sada koristili pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza, to pravo ostvaruju prema uvjetima iz Odluke donesene 29. kolovoza 2013. godine (da imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, da su redovni studenti visokoškolskih ustanova na podrucju Primorsko-goranske županije, da su upisani u tekuci akademsku godinu). Isti trebaju podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, na propisanom obrascu.

Opatija