Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

SASTAV

ČLANOVI
Sofija Mikjel
Jadranka Pohlmann
Ena Knežević Tončinić
Marina Vujčić
Sven Pobar
Opatija