RADNI SASTANAK GRADONAČELNIKA S KOORDINACIJOM AKCIJE „GRAD PRIJATELJ DJECE"

U uredu gradonacelnika jucer je održana  49. sjednica Koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i opcine – prijatelji djece s ciljem uspostave još bolje suradnje izmedu svih dionika u životu djece. Sjednici su uz gradonacelnika Ivu Dujmica te predstavnike Koordinacije na celu sa predsjednicom  Sanjom Škoric, bili nazocni i predstavnici gradskih ustanova i institucija koje su nadležne za organizaciju i planiranje programa namijenjenih djeci, odnosno na bilo koji nacin su u svome radu povezane s djecom. Jucerašnji radni sastanak održan je kako bi  se svi nadležni na vrijeme upoznali sa podatkom da je Opatija u rujnu domacin 7. susreta gradova i opcina na razini države koji nose pocasni naslov „gradovi i opcine – prijatelji djece“  te mogli adekvatno ukljuciti i  dati  svoj doprinos u organizaciji ovog susreta. Opatija nosi titulu Grada prijatelja djece od 2005. godine, a titulu je dobila medu prvih pet gradova u Hrvatskoj. Glavni cilj Akcije Grad Opatija prijatelj djece je unaprijediti život djece u gradu. U proteklom periodu uložen je znatan napor provoditelja ove Akcije na  kontinuiranoj organizaciji prigodnih aktivnosti – od radionica, susreta i drugih programskih sadržaja u radu s djecom.  U Opatiji, podsjetimo, niz godina vec djeluje i Djecje gradsko vijece, osnovano 2001. godine. Jedan od zakljucaka s jucerašnjeg radnog sastanka gradonacelnika sa clanovima Koordinacije te predstavnicima gradskih institucija i ustanova jest i onaj o nužnosti medusobne intenzivnije komunikacije i koordinacije u radu sviju kako  bi se izbjeglo preklapanja manifestacija u kalendaru dogadanja, buduci su sve one namijenjene djeci i podrazumijevaju njihovu participaciju. Kvalitetnijom komunikacijom poboljšat ce se i kvaliteta i organizacija dogadanja namijenjenih djeci i njihovom razvoju te životu u zajednici.          

Opatija