Radovi na uređenju Lida: u svibnju od 0 do 24 sata

Grad Opatija izdao je odobrenje investitoru „Bevanda Lido“ d.o.o. za izvodenje radova na uredenju kupališta Lido.  Radovi se do konca mjeseca svibnja mogu obavljati u vremenu od 0,00 do 24,00 sata, ukljucivši blagdane i nedjelje, uz obvezu poštivanja odredbi propisanih Zakonom o zaštiti od buke i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Cilj je da kupalište vec u ovoj sezoni zablista u novom ruhu. Dinamiku radova pratiti ce djelatnici nadležne službe Grada.  

Opatija