Raspisan natječaj za dodjelu sredstava IPARD

Centar za brdsko planinsk-poljoprivredu Primorsko-goranske županije obaviještava da je objavljen deveti javni natjecaj za dodjelu sredstava IPARD programa za mjere 101 i 103. Javni natjecaj je objavljen u Narodnim novinama br.25/13, a dostupan je i na mrežnoj stranci Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr gdje se nalaze i Vodici za korisnike ovih Mjera.   dopis

Opatija