Raspisani izbori za XIV. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

Gradonačelnik je raspisao izbore za XIV. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije, koji će biti održani u utorak 9. svibnja 2023. godine i to:

– od 8,00 do 8,45 sati u Osnovnoj školi “Rikard Katalinić Jeretov” u Opatiji i

– od 10,30 do 11,00 sati u Osnovnoj školi Viktora Cara Emina u Lovranu.

U izborima za XIV. saziv Dječjeg gradskog vijeća imaju pravo sudjelovati svi učenici IV., V., VI. i VII. razreda Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija, kao i učenici istih razreda koji polaze Osnovnu školu Viktora Cara Emina u Lovranu, a koji imaju prebivalište na području Grada Opatije.

Opatija