Reagiranje gradonačelnika Opatije Ive Dujmića na otvoreno pismo Milutina Babića o „slučaju LRH“ objavljeno u Novom listu

U skladu sa Zakonom o medijima molim Vas da objavite slijedece reagiranje gradonacelnika Opatije Ive Dujmica na ovo otvoreno pismo. „Milutin Babic ocito  je neinformiran te ovakvim informacijama koje plasira uznemirava javnost. Kako bi javnost bila precizno informirana, moram opet podsjetiti da je na sjednici Gradskog vijeca vijecnicima prezentirana informacija o kronologiji zbivanja oko dionica LRH, koja je dostavljena i svim ministarstvima Vlade RH. Navedeno je kako je Skupština opcine Opatija 1992. godine, na temelju prijedloga tadašnjeg Izvršnog vijeca, donijela zakljucak o davanju suglasnosti na program pretvorbe i unosu opcinskih nekretnina u temeljni kapital. No, HFP ne prenosi dionice na Opcinu Opatija i tu je pocetak sporne pretvorbe. Grad Opatija se potom 1995. knjiži na imovinu ex Opcine, ukljucujuci nekretnine koje koristi LRH. Tada pocinju i sudski sporovi. Proteklo je 12 godina a da prvostupanjska presuda nije bila donesena; godine 2004. Državni ured za reviziju, koji podnosi izvješce Saboru, potvrduje da su nekretnine unesene u temeljni kapital LRH pod uvjetom dobivanja dionica, koje Grad nije nikada dobio, premda su dionice u tu svrhu bile rezervirane. Podsjecam da je vijecnicima dostavljena i ovjerena preslika zapisnika Skupštine Opcine Opatija iz 1992. godine. Materijali Skupštine Opcine Opatija iz tog razdoblja su izlucena arhivska grada i nalaze se u Državom arhivu Rijeka.„ Ivo Dujmic, Gradonacelnik Grada Opatija

Opatija