Reagiranje opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića

Uoci skorašnjih lokalnih izbora koalicija AM-LIST-PGS predlaže spasonosne ideje “kako pomoci našim nonicama i nonicima” formiranjem posebnih ureda u Gradu i volonterske službe koja ce im stajati na raspolaganju. Ovakve inicijative bi bile hvale vrijedne  kada ih ne bi davale osobe koje su vijecnici u Gradskom vijecu i preko kojih gradani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu. Davatelji inicijative bi trebali i morali znati da se ovakav oblik pomoci u našem gradu vec ostvaruje, jer su prema Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, koju je donijelo Gradsko vijece,  utvrdeni razliciti oblici pomoci za gradane i starije osobe (umirovljenike) kroz programe Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Opatija, što je puno više od onoga što su sadašnji vijecnici naveli kao svoj novi prijedlog. Grad Opatija provodi jednu od najaktivnijih socijalnih politika koja se nije mijenjala usprkos smanjenim prihodima koji su izvor financiranja ovih programa. Svatko tko doista želi znati što se financira može procitati Odluku o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (od 12.12.2011.) i Proracun Grada za 2013. koji su objavljeni u Službenim novinama PGŽ-a, te se takoder nalaze na internet stranicama Grada Opatije (www.opatija.hr). Pomoc i njega u kuci koju osiguravamo našim gradanima obuhvaca  organiziranje prehrane nabavom i dostavom gotovih obroka u kucu, ili pomoc pri pripremanju obroka i pranja suda    obavljanje kucanskih poslova: pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glacanja rublja nabava lijekova i drugih potrepština održavanje osobne higijene,  pomoc kod oblacenja i svlacenja pomoc kod ostalih svakodnevnih potreba.               Pomoc i njega samo je jedan od programa namijenjenih našim starijim sugradanima. Svima kojima treba pomaže se u prevladavanju teške socijalne situacije, ne samo materijalno (kroz jednokratne novcane pomoci te pomoci za umirovljenike) vec i psiho-socijalnom pomoci u savjetovalištu gdje se strucne osobe bave specificnim problemima starije populacije. Tako se izmedu ostalog financira djelovanje kluba kardiovaskularnih bolesnika i kluba dijabeticara  osnovanih pri Crvenom križu, koji u skladu s programom osiguravaju jednom tjedno prisutnost lijecnika specijalista (kardiologa i dijabetologa) u Klubu 60+.   Posebno isticemo intenzivne aktivnosti clanova Kluba 60+, koji je mjesto dnevnih susreta i druženja osoba starije životne dobi, ali i mjesto gdje se dogovaraju i odraduju brojne volonterske akcije. Stoga predlažem onima koji nas prozivaju da ne cekaju izbore, ako stvarno mogu i žele pomoci, nego neka se vec danas jave gradskom društvu Crvenog križa Opatija i Klubu 60+ i ukljuce u volonterski program.   TURISTICKA AMBULANTA   Podsjetimo da je  1. studenog 2011. formiran  Županijski zavod za Hitnu medicinu, što je konkretno znacilo odvajanje Hitne medicinske pomoci iz Doma zdravlja PGŽ u novu ustanovu. Stvaranje dva nova, razlicita neovisna sustava, na ciju organizaciju rada gradska uprava ne može neposredno djelovati,  utjecalo  je pak na dostignute razine zdravstvene zaštite.   Do studenog 2011. dodatna zdravstvena zaštita u Opatiji funkcionirala je gotovo besprijekorno i  zato što  je grad  potpomagao rad timova u turistickoj ambulanti. Nakon reorganizacije HMP-a, u Opatiji je kroz turisticku ambulantu organiziran rad jednog lijecnickog tima cijele godine, dok se u sezoni „podebljava“ s dodatnim timom, dakle u tri mjeseca udarne turisticke sezone aktivna su dva lijecnicka tima.  Rad turisticke ambulante financijski potpomaže Grad Opatija upravo zato što je Opatija turisticki grad u kojem su i njeni gradani navikli na odredeni životni standard, tako da usluge turisticke ambulante mogu koristiti i sami gradani. Sufinanciranje rada turisticke ambulante tijekom cijele godine te pojacan rad tijekom ljetnih mjeseci iznosi 315.000 kuna godišnje. U ostalim turistickim središtima turisticke ambulante organiziraju se samo u ljetnim mjesecima, pa je cjelogodišnji rad turisticke ambulante u Opatiji i svojevrsna specificnost.     Sufinanciranje dodatne zdravstvene zaštite, odnosno dodatnih zdravstvenih programa, ni u jednom trenutku nije upitno, što je vidljivo i iz osiguranih sredstava u Proracunu za ovu namjenu, ali i za ostale dodatne zdravstvene programe. I nadalje vodimo vrlo intenzivne pregovore kako bi se riješilo mjesto rada turisticke ambulante. Cilj nam je vratiti ambulantu na prijašnju lokaciju, prepoznatljivu našim sugradanima i gostima te se nadamo da cemo u istome i uspjeti.

Opatija