Reagiranje zamjenice gradonačelnika Marine Gašparić na izjavu LRH u tekstu objavljenom u Novom listu od 10. kolovoza

U tekstu je navedeno: «Temeljem strateškog razvojnog plana koji je LRH izradila i prezentirala Gradu Opatiji i ostalim opcinama Liburnijske rivijere, na poziciji današnjeg hotela Icici planirana je izgradnja novog hotelskog kompleksa sa 280 soba…Realizacija investicije sada ovisi o rješenju urbanizma na prethodno navedenoj lokaciji, a ona je u nadležnosti Grada Opatije, stoji u kratkom odgovoru Uprave LRH.» – Iz studije urbanisticko arhitektonskog razvoja koju je LRH dostavio Gradu Opatiji, razvidno je u poglavlju Hotel Icici, tocka 3., da sami konstatiraju da postojeca prostorno planska dokumentacija (DPU središta naselja Icici) u potpunosti zadovoljava trenutne planove LRH d.d. na ovoj lokaciji. Grad Opatija nije do sada, a nece ni ubuduce, biti kocnica razvoja LRH. Pri donošenju planske dokumentacije mora, naravno, voditi racuna prvenstveno o javno-društvenom interesu i ukupnom gospodarskom razvoju, komentirala je zamjenica gradonacelnika Grada Opatije Marina Gašparic.   Link na tekst u Novom Listu: /files/file/list-opatija/__novine.novilist.hr_default.asp_WCI=Pretrazivac&WCU=28592.pdf  

Opatija