Sastanak VMO Centar II

Sastanak  VMO  CENTAR II  će se održati  19. 6. 2023. god. u 18 sati u prostoru Mjesnog odbora, Vrutki 6. Opatija

Dnevni red :

  1. Potvrda  zapisnika sa zadnjeg sastanka
  2. Realizacija i rasprava oko prijedloga i problema raspravljanih na zadnjem sastanku MO
  3. Informacija o Koordinaciji MO zakazanoj za 20. 6. 2023. god.
  4. Razno

 

Predsjednica MO  Centar II

Biserka  Lunaček

Opatija