Savjet mladih na konferenciji o mobilnosti, informiranju i savjetovanju mladih

Clanovi Savjeta mladih Grada Opatije, Ivan Vidakovic (predsjednik Foruma mladih SDP Opatija i Niccol Herakovic, predstavnica UKM Kulturni front)  su jucer, 17.travnja 2013. aktivno sudjelovali na Konferenciji „Mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih“ koja se održala u Hrvatskom saboru. Više na http://zajednica-icm.hr/.. Ovdje možete pronaci rezultate istraživanja. Konferencija je održana na Svjetski dan infomiranja mladih, više na  http://eryica.org/. Grad Opatija je potpisnik Povelje o informiranju mladih koje su u sklopu projekta „Neka se lokalni glasovi cuju“ potpisali celnici 14 gradova Primorsko-goranske županije. Savjet mladih Grada Opatije je sudjelovao u ovim projektima.Oba projekta su financirana sredstvima Eurospke komisije,kroz program Mladi na djelu kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Konferencija ujedno predstavlja i završni dogadaj projekta „Mobilnost, informiranje i savjetovanje“, a provela ga je „Zajednica informativnih centara za  mlade u Hrvatskoj“. Radi se o projektu u kojem se strukturiranim dijalogom izmedu mladih, donositelja politickih odluka i osoba koje se bave mladima u JL(R)S vodila javna rasprava o poglavlju 7. Nacionalnog programa za mlade 2009 do 2013. Kljucni preduvjeti za ukljucivanje mladih svakako jesu sadržani u ovom poglavlju, a radi se o mobilnosti, informiranju i savjetovanju, bezobzira o kojem podrucju života mladih se radi. Javna rasprava o ovom poglavlju je održana u regionalnom infocentru u Rijeci za 4 županije, kao i u 3 ostala Regionalna info centra- Osijeku, Zagrebu i Splitu.Na konferenciji u Zagrebu je  Marta Bercic  iznijela rezultate istraživanja za podrucje 4 županije koje obuhvaca Regionalni info centar za mlade, Rijeka. Zakljucci ovako provedenog strukturiranog dijaloga, u koji je bilo ukljuceno više od 200 mladih iz cijele Hrvatske na javnim raspravama i još 1.200 mladih koji su sudjelovali u provedenom istraživanju o ovoj temi, kao i mišljenja oko 60 osoba koje se bave s mladima, bit ce veliki doprinos u izradi novog programa za mlade koji je u pripremi. Na konferenciji je prisustvovao i predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih, Ante Martic, voditelj Službe za suradnju s mladima, koji je prethodno prisustvovao i javnoj raspravi u Rijeci. On je naglasio da ce prijedlozi, mjere i preporuke, kao i ostali rezultati ovoga projekta, te metoda strukturiranog dijeloga s mladima uvelike doprinijeti kvaliteti novoga programa za mlade.

Opatija