SKUPŠTINA PGŽ USVOJILA ODLUKU O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA PLAŽU LIDO

Na svojoj zadnje održanoj  sjednici,  vijecnici Skupštine Primorsko-goranske županije usvojili su  Odluku o  namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina. Odluka ce biti objavljena u Narodnim novinama, a sjednica na kojoj je usvojena održana je 25. listopada 2012. U cilju revitalizacije plaža, Grad Opatija napravio je idejno rješenje revitalizacije kupališta Lido, koje je pocetkom ove godine prezentirano javnosti.

Opatija