SNIMANJE REKLAMNOG SPOTA NA OBALNOM PUTU PREMJEŠTENO ZA 11.SRPNJA

Zbog vremenskih (ne)prilika koje su obilježile 9. srpnja, za kada je najavljeno planirano snimanje reklamnog spota, snimanje u Falcon produkcije  prebaceno je za 11. srpnja. Prema najavi, organizatori ce od 06,00 do 22,00h snimati reklamni spot za koji je organizatorima snimanja Falcon produkciji potrebno  i odobreno korištenje odredenih lokacija u gradu – i to obalnog puta  ispred hotela Kvarner (zajedno sa površinom unutar hotela Kvarner) te kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra ispred hotela Kvarner. Koristit ce i parkiralište hotela Amalia.  Suglasnosti su dali i drugi mjerodavni subjekti.  

Opatija