Standard javnog prijevoza u Opatiji nije pao, niti hoće, ali želimo poštivanje ugovora

U jucerašnjem broju Novi list donosi opsežni intervju s direktorom Autotroleja Željkom Smojverom, u kojem su iznijete teze koje se odnose na Opatiju, a koje nisu istinite. Osobito podatak koji je prenijet u intervjuu g. Smojvera, da je Opatija smanjila standard u javnom linijskom prijevozu. Opatija, naime, ne smanjuje standard u pogledu broja polazaka linije 32, posebice zbog  cinjenice, koju moramo  istaknuti, da linija 32 nije iskljucivo linija grada Opatije, kako ispada iz intervjua. Sve linije javnog prijevoza koje obavlja Autotrolej i koje prometuju podrucjem Grada Opatije su županijske linije koje nisu u ingerenciji gradova i opcina. S druge strane naravno da je Gradu Opatiji od interesa da te linije i dalje prometuju te stoga Grad sufinancira te linije, zajedno s ostalim liburnijskim JLS. Tako je Grad Opatija za te namjene Proracunom za 2014.osigurao iznos od 1.3 mil. kn. Medutim, izmedu Grada i Autotroleja nažalost postoje razlicita tumacenja nedavno zakljucenog ugovora; Grad Opatija tumaci ga na nacin da se udio sufinanciranja (gubitaka linije) utvrduje ovisno o broju km svake pojedine linije na podrucju Grada, dok Autotrolej smatra da Grad Opatija treba sufinacirati i linije izvan podrucja grada (linije 34 i 37) koje idu prema Matuljima i Kastvu, i to u višem iznosu no što iznose gubici na spomenutim linijama – što je neprihvatljivo. Pored toga Grad bi trebao sudjelovati i u ukupnim gubicima tvrtke iako nije jedan od suvlasnika Autotroleja, pa tako onda nije ni u obvezi da podmiruje eventualne gubitke u poslovanju ove tvrtke, jer ne možemo utjecati na poslovne odluke. Autotrolej je jednostrano najavio smanjenje broja polazaka na liniji 32. Kako se to ne bi desilo, Grad je prihvatio po obracunu za 2013.godinu dodatno uplatiti Autotroleju još 320.000 kuna. S druge strane standard prijevoza gledajuci kvalitetu,starost i udobnost vozila nije se u mnogome poboljšao što se posebice odnosi na liniju 32. Naime, unatoc traženju Grada  da se na ovu liniju uvedu noviji autobusi višeg standarda (klimatizirani) linijom 32 i nadalje u vecini polazaka voze stari i dotrajali autobusi, iako je broj putnika svake godine sve veci. Podsjecamo da se ovom linijom koriste mnogi stanovnici Rijeke i okolice koji su poslom ili na drugi nacin vezani uz Opatiju, a u posljednje vrijeme i brojni turisti koji borave u Rijeci ili Opatiji.Grad Opatija želi i dalje subvencionirati sve županijske linije koje prolaze podrucjem Grada te ce, kao i do sada, u cijelosti i na vrijeme izvršavati sve  obveze na nacin kako je regulirano zakljucenim Ugovorom, nadajuci se da ce uskoro i standard prijevoza biti adekvatan izdvajanjima.    

Opatija