Zakup poslovnih prostora

Natječaji

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,

više »
Grad za poduzetnike

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 3. točke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13,

više »
ZAKUP POSLOVIH PROSTORA
OSTALI NATJEČAJI
Opatija