UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICA STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE

Osobe koje iz bilo kojeg razloga ne mogu podnijeti zahtjev preko gornjeg linka, ZAHTJEV MOGU PODNIJETI i preko online obrasca koji je dostupan ovdje.   Zbog sporosti prevodenja ranije izdanih propusnica na novi sustav, sugeriramo svim osobama koje su imale ranije propusnice da ponove zahtjev, te da u njemu navedu da traže zamjenu ranije izdane propusnice.   Da biste izbjegli odbijanje zahtjeva molimo da poštujete slijedece:    1. Propusnice se izdaju s rokom važenja od 14 dana     –    ukoliko zatražite propusnicu za dulji rok, rok ce vam biti skracen.   2. U prvom dijelu zahtjev za propusnicu, Osnovni podaci, pod mjesto ulica i kbr. mora biti navedena Vaša adresa prebivališta i boravišta.     –    ukoliko je navedena adresa s podrucja drugih jedinica lokalne samouprave, a ne Opatije, izdavanje propusnice cemo odbiti.             3. U izborniku “Razlog izdavanja” kao razlog može biti navedeno jedino “Putovanje iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština”      –    propusnice zatražene iz drugih razloga, za izdavanje kojih nije nadležan Stožer civilne zaštite, biti ce odbijene.   4. Pod “Napomena” moraju biti kvalitetno obrazloženi razlozi:      –    za pružanje skrbi djeci i starijim osobama: mora biti navedeno ime i prezime, dob, adresa i rodbinska veza s navedenom osobom, te u cemu se sastoji skrb.      –    za kupnju hrane i osnovnih potrepština: propusnice ce se izdavati samo ako je navedena potreba nabave potrepština koje nije moguce kupiti trgovinama na podrucju Grada Opatije. Te potrepštine trebaju biti detaljno specificirane radi olakšavanja naše procjene za potrebnom napuštanja mjesta prebivališta.      –    iako to nije predvideno Odlukom, do sada smo a i ubuduce cemo dozvoljavati napuštanje mjesta prebivališta i iz slijedecih razloga:             – obrada poljoprivrednih površina za vlastite potrebe (mora biti navedeno koji se poljodjelski radovi rade i gdje),             – prijevoz bolesnika (mora biti navedeno ime i prezime bolesnika i kamo se vodi),             – odlazak po clana obitelji radi njegovog povratka u mjesto prebivališta (ime i prezime clana, iz kojeg se mjesta vraca i sl. s preciznim danom odlaska i povratka),             – nabava hrane za domace životinje ako korisnik nema OPG (uz navodenja mjesta i jednokratnog dana odlaska i povratka), kao i drugi dobro obrazloženi razlozi      5. Za direktore i prokuriste trgovackih društava koji nisu zaposleni u tim društvima, prokuriste i obrtnike Pod “Napomena” mora biti naveden:       –    OIB i naziv trg.društva i naznaka da je podnositelj zahtjeva upisan u sudski registar kao direktor ili prokurist, te naznaka odredišta kamo treba putovati i radi cega       –    za obrtnike: Maticni broj i puni naziv i sjedište obrta, te naznaka odredišta kamo treba putovati i radi cega.             Zahtjevi koji ne sadrže navedena obrazloženja biti ce odbijeni.                                                                                                                                                      NACELNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE                                                                                                                                                     GRADA OPATIJA                                                                                                                                                      Vera Anicic, v.r.

Opatija