Upute o postupku i načinu zaprimanja računa, popis ponuđača i izmjena Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na kolegiju gradonačelnika

Uputa o postupku i nacinu zaprimanja racuna Radi postizanja vece ucinkovitosti i jednoobraznosti postupanja za sve proracunske korisnike, Gradonacelnik je donio pisanu uputu o postupku i nacinu zaprimanja racuna s odgovornim osobama u pojedinim fazama postupka, a prema Uputama iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti s ciljem efikasnijeg funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrdenih u proracunu ili financijskom planu.   Sastavljen popis potencijalnih ponudaca U svrhu poštivanja osnovnih nacela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima 2. veljace 2012. godine donijeta je Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00 kuna koja definira da je za nabavu roba radova i usluga u vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn potrebno zatražiti najmanje 3 ponude. Da bi se ukljucio što veci broj gospodarskih subjekata u obavljanju raznih vrsta poslova, 27. veljace u Novom listu je objavljena obavijest da Grad Opatija poziva gospodarske subjekte zainteresirane za obavljanje poslova za potrebe Grada Opatije, a na web stranici Grada je objavljen poziv s uvjetima prijave i ostavljenim rokom za prijavu do 15. ožujka. U roku za dostavu prijava zaprimljen je velik broj prijava (103) te je Grad 20. ožujka sastavio popis potencijalnih ponudaca razvrstan po vrstama radova, roba i usluga, koji ce se objaviti na web stranicama Grad te ce Grad, zavisno o potrebama, upucivati  pozive za dostavu ponuda gospodarskim subjektima s Liste.   Gradevinski radovi na izgradnji Sportske dvorane odvijat ce se i ljeti Odlukom o vremenu izvodenja gradevinskih radova utvrdeni su periodi zabrane izvodenja u samoj turistickoj sezoni. Kako su u tijeku radovi na izgradnji Sportske dvorane, a završetak je prioritetna investicija od znacaja za gospodarstvo Grada, sportske klubove i škole, predložena je Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvodenja gradevinskih radova, koja ce se uputiti Gradskom vijecu, kako bi se radovi mogli odvijati u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, jer nece ometati promet i odvijanje turisticke djelatnosti.

Opatija