Vatrogasci savjetuju: očišćen dimnjak = sigurna zima

Jesen je pred vratima, a njen dolazak za većinu stanovnika znači i početak pripreme za sezonu grijanja. Zbog sve većih troškova kućnih budžeta, a posebno rasta cijena energenata koji se koriste za grijanje, sve više kućanstava ponovo se vraća grijanju na drva koje sa sobom nose i neke odgovornosti.

Tijekom cijele sezone kompletan sustav grijanja (peć i dimovodni kanal) mora biti u ispravnom stanju kako bi sve produkte izgaranja sigurno odveli van objekta u okoliš. Neispravnost dimovodnog kanala može dovesti do požara ili trovanja te je stoga iznimno važno preventivno prije puštanja peći u pogon obaviti pregled od strane stručne osobe, bez obzira na koji se energent grijemo. O obavezi održavanja dimovodnih kanala govori nam i Zakon o zaštiti od požara u članku 38. „Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.“

Kako bismo zimu prošli bez ikakvih neugodnih događaja, molimo Vas da za svoje dimovodne kanale osigurate pregled od za to stručnih osoba dimnjačarske službe prije početka loženja, a naročito ako je na njima nešto dorađivano, mijenjano ili se duže vrijeme nisu koristili.

Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije je tvrtka MLD-USLUGE d.o.o. Koprivnica, Ivana Generalića bb, kontakt: 098/942-8867, 099/251-3626 mail: [email protected]

Sa željom da nam zima svima što ugodnije prođe,

 

JVP Opatija

Opatija