Vedran Ružić postavio 9 umjetničkih skulptura

Vedran Ružic, opatijski glazbenik i slikar, podjednako uspješan u svijetu glazbene i likovne umjetnosti, sudjelovao je u Eu projektu Riviera4Seasons2 kroz koji je postavio devet umjetnickih instalacija u prostoru širom podrucja Grada Opatije.  Skulpture su nastale na osnovu zadanih tema i okvira za pojedine lokacije u Opatiji, Voloskom, Dobrecu, Poljanama, Veprincu i Ucki. U Voloskom je postavljena instalacija “Macak z Voloskega”, obojena prepoznatljivim Ružicevim koloritom, a skulptura “Diskontinuitet” nalazi se na terasi Moho-centra u Voloskom. Instalacija “DNK s glazbenim notama- Libertin” nalazi se ispred zgrade gradske uprave Grada Opatije, a na Slatini je postavljena instalacija “Borba galebova”. Dvije instalacije su smještene na Ucki, to su metalne markacije visoke oko metar i cetrdeset centimetara. U Veprincu je svoje mjesto našao “Veprinacki zakonik”, skulptura koja simbolizira knjigu, odnosno zakonik iz 1507. godine, a u Poljanama je postavljena “Lavanda”. U Dobrecu je smještena instalacija u obliku maruna. Grad Opatija je u program Riviera4Seasons2 ukljucena od listopada 2017. godine. Radi se o programu zajednicke baštine za medunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. –2020. Tema projekta bila je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude. Podsjetimo, u okviru projekta uredena je i pješacka staza Opatija -Veprinac, duljine cetiri kilometra koja povezuje središte Veprinca s opatijskom Slatinom te sufinancirana prva faza uredenja Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovicic- MOHO centra u prizemlju Doma Liburnija u Voloskom. Partneri na projektu su bili Opcina Piran, Grad Opatija, TZ Portorož, UP Fakulteta za turisticne študije – Turistica i TZ Grada Opatije, a ukupni budžet iznosio je 840.205 eura.  

Opatija