ZAKLJUČEN UGOVOR O UREĐENJU ODNOSA U VEZI PRAVA GRAĐENJA ZA GARAŽU SLATINA

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic i Nediljko Brko iz tvrtke Fides Brko danas su na konferenciji za novinare formalizirali ovaj cin, upoznavši javnost kratko sa kronologijom situacije, koja je na koncu uspješno rješena u stecajnom postupku kojeg je vodio stecajni upravitelj Dušan Crljenko, takoder nazocan na današnjoj konferenciji za novinare. „Ovo je poseban dan za Opatiju. Nakon ove garaže i nakon što izgradimo gradsku, u Opatiji se povecava broj parkirnih mjesta za 50 posto više od sadašnjih. Uspješno rješavanje garaže Slatina dokaz je da smo od prvog dana znali šta nam je cilj i kako doci do njega, a sada smo došli do cilja“ komentirao je gradonacelnik Dujmic, dodavši kako je ovo takoder i dokaz da aktualna gradska vlast zna ostvarivati ciljeve. On je posebno pohvalio i zalaganje stecajnog upravitelja Crljenka koji je  vodio mnoge važne stecajne postupke i koji je u relativno kratkom vremenskom roku uspio privesti kraju i ovaj koji je vodio oko garaže Slatina, ukoliko se to sagleda u kontekstu nekih drugih stecajnih postupaka koji traju i po dvadesetak godina. Nakon 6 godina, pred završetkom su radovi na izgradnji dijela objekta GPC Slatina, garaže Slatina. Novinari su imali prilike za obilazak objekta, kao i za uvid u primjenjeno rješenje odvoda oborinskih voda, a kojim se one sada kanaliziraju u more.   Kronologija dogadaja   ugovor s prvotnim investitorom Szeviep Zrt Szeget, Madarska i Slatina garaža d.o.o. Opatija potpisan je 27. 03. 2007. godine gradevinska dozvola ishodena je 22. 11. 2007. g, a radovi su zapoceli krajem prosinca iste godine i trebali su biti završeni u narednom roku od 9 mjeseci, tj. u rujnu 2008. g. kako prethodni investitor, Slatina garaža d.o.o. nije pristupao rješavanju problema podzemnih voda u gradevinskoj jami garaže, nije izvršavao obveze prema ucesnicima u izgradnji, te kako su radovi u potpunosti prestali 2010. godine, Grad Opatija bio je prisiljen podnijeti prijedlog za otvaranje stecajnog postupka stecajni postupak nad Slatina garaža d.o.o. otvoren je 31.1.2011. godine, a za stecajnog upravitelja je imenovan g. Dušan Crljenko u prethodne dvije godine, stecajni upravitelj je utvrdio stecajnu masu i potraživanja stecajnih vjerovnika, te proveo 6 postupaka javne prodaje prava gradenja, prije nego je konacno 30. srpnja 2012. g. doneseno rješenje o dosudi kupcu Fides Constantia Usluge. Kako je madarski partner opstruirao cijeli postupak, tek 11. veljace 2013. godine nakon uplate kupovne cijene od 17,2 mil. kn, donesen je zakljucak kojim je pravo gradenja preneseno na novog investitora, i on je uveden u posjed 18. 02. 2013. godine.   Osnovni podaci o GPC Slatina   Objekt ima 11.378.00 m2 bruto površine, 3 podzemne etaže garaže i 3 nadzemne, te dvije etaže poslovnih prostora i jednu instalacionu. Ukupno ce imati 350 parkirnih mjesta, od cega 18 za invalide. Poslovni dio ima 1.158,80 m2, s time što ce investitor u II fazi to moci povecati za 294 m2 instalacione etaže i za natkrivanje terase prve etaže poslovnih prostora.   Grad Opatija i investitor Fides Brko d.o.o. Opatija ovim su ugovorom uredili odnose u vezi tog prava gradenja, a najbitnije je:   radovi ce se završiti u dvije faze; u prvoj fazi, vec za ovu turisticku sezonu biti ce završen garažni prostor, prilazni putevi i okoliš, te ce garaža biti puštena u funkciju, a u drugoj fazi ce investitor definirati namjenu poslovnih prostora i završiti iste, rješava se problem prodora podzemnih voda po tehnickom rješenju za koje je Grad izradio i donirao dokumentaciju (radovi su u potpunosti završeni ovaj tjedan) mijenja se ulaz u garažu, umjesto iz ulice J. Rakovca on ce biti iz ulice M. Tita, cime ce se bitno rasteretiti i pojednostaviti promet kroz Opatiju. od ulaza u hotel Galeb do skretanja za garažu urediti ce se lijevi skretac, kako bi se izbjeglo usporavanje prometa ovim dijelom ulice M. Tita. hotelske kuce nece moci više imati rezervacije parkirnih mjesta od hotela Milenijum dalje. ugovor je zakljucen na rok od 30 godina racunajuci od dana kada je Fides Brko d.o.o. uveden u posjed nekretnine po stecajnom upravitelju (rok ce se produžiti za vrijeme od uvodenja u posjed do ishodenja uporabne dozvole za garažni dio objekta). Fides Brko biti ce dužan placati Gradu naknadu za ustupljeno pravo gradenja u iznosu od 70.125,00 kn mjesecno (841.500 kn godišnje).

Opatija