Zapisnik 23. sjednice VMO Centar II

ZAPISNIK  sa 23. sastanka  MO CENTAR II, održanog  27.04.2023.god.

Prisutni  članovi :   Biserka  Lunaček, Klementina  Seljak, Elvira  Novak, Vilma Trošelj Živanović, Marija  Sinčić

Odsutni  članovi :  Boris  Laginja,  Marin Žepina

Ostali  prisutni :    Igor Tomašić, Igor Drnjević, Oliver Kinkela, Bruno Blašković

 

Predsjednica Mjesnog odbora otvara sastanak i predlaže

DNEVNI  RED:

  1. Potvrda zapisnika sa zadnjeg održanog 22. sastanka
  2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
  3. Informacija sa sastanka Koordinacije Mjesnih odbora održanog  11.04.2023.god.
  4. Realizacija preuzimanja  spremnika za Bio-otpad
  5. Razno

AD 1.   Prisutni su jednoglasno potvrdili zapisnik sa sastanka Vijeća MO održanog 07.03.2023.god

AD 2.   Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red

AD 3.   Predsjednica je iznijela teme o kojima se raspravljalo na Koordinaciji MO održanoj 11.04.2023.god. Prijedlog  dnevnog reda na Koordinaciji MO bila je tema za raspravu i prijedloge moguće teritorijalne reorganizacije  postojećih  Mjesnih odbora Grada Opatije, kroz spajanje, odnosno prekrajanje postojećih područja Mjesnih odbora a o čemu se trebaju izjasniti Vijeća Mjesnih odbora. Mišljenja svih prisutnih bila su da se ne raspolaže potrebnim saznanjima, podacima te stručnom analizom i prijedlogom stručnih službi Grada, a iz čega bi se donijelo  mišljenje o preustroju Mjesnih odbora i kakove bi koristi od svega toga imali građani Grada Opatije i pripadajućeg zaleđa. Članovi Vijeća MO CENTAR II jednoglasno donose odluku, a uvažavajući mišljenje prisutnih građana kao i prenesenih mišljenja sugrađana. Ne slažu se s prijedlogom Grada i protive se izmjenama razgraničene cjeline MO CENTAR II  svjesni činjenice da se sad ne raspolaže konkretnim saznanjima za isto. Napominjemo  da su građani  MO CENTAR II opterećeni problemima prekomjerne i neadekvatne nove  “betonizacije – nove izgradnje”, neusklađene s postojećom infrastrukturom  (prometnom, parkirnom, komunalnom, javnim gradskim prijevozom, trgovinom i.t.d.) kao i nemogućnošću rješavanja kolnih  pristupa postojećim  starijim objektima, što još dodatno otežava  donošenje odluke o statusu ovog područja.

AD 4.  Podijela spremnika za Bio-otpad za područje MO CENTAR II izvršena je 24. i 25. 04.2023.god. i prema dobivenim informacijama  pruzeto je cca 80 spremnika. Vezano za prikupljanje otpada, kritični su polu-ukopni spremnici na ulazu u ul. Vrutki i naselje Zora, ali naročito Vrutki oko kojih se redovito stvaraju hrpe nepropisno odloženog otpada. Prijedlog je da se nepropisno odlaganje otpada pokuša spriječiti ugradnjom nadzornih kamera

AD 5.  Jednoglasno je donesen zaključak da se od  Upravnog odjela za Komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatraže  pojedinosti o “Glavnom izvedbenom projektu iznosa (13.272,00 Eur-a) a za rekonstrukciju ceste Put za Trbuhovac”, a uvrštenom u program građenja komunalne infrastrukture za 2023.god. usvojenom na Gradskom vijeću.

MO CENTAR II očitovat će se na nacrt prijedloga o “ZAŠTITI DOBRA od LOKALNOG ZNAČAJA  ŠETALIŠTA  CARMEN SYLVA”, JAVNO SAVJETOVANJE OTVORENO JE DO 24.05.2023.god.

Sastanak završio  u 19,50 sati.

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednica MO  CENTAR II:

Marija  Sinčić                                                                                Biserka   Lunaček

Opatija