Zapisnik sa sastanka VMO Punta Kolova 28.11. 2021.

Zapisnik sa sastanka VMO Punta Kolova 28.11. 2021.

Republika Hrvatska

Primorsko Goranska Županija

Grad Opatija

MO Punta Kolova

 

Zapisnik sa telefonske sjednice MO Punta Kolova  održane 28.11.2021

 

Prisutni: Diana Milanović, Goran Đorđević, Marko Orešković, Frano Primorac i Ljiljana Karabaić

 

Sjednica je započela u 19:00

Sjednicu je vodila predsjednica MO Punta Kolova telefonskim putem pa su  članovi   potvrdili stav putem SMS poruka a teme su bile sljedeće:

 

1) Verifikacija zapisnika sjednice VMO Punta Kolova održanog 19.10.2021.

 

2) Odluka o korištenju  parkirališta u ulici Antona Raspora

 

3) Odluka o odgađanju darivanja djece za Sv. Nikolu

 

ad1)  Verificiran je zapisnik od 19.10.2021. bez primjedbi

 

ad2)  Donešena je odluka da se povlaštena karta za  parkiranje na parkiralištu u ulici Antona Raspora ponudi stanarima sljedećih adresa: Stanka Jurdane 4 te Antona Mihića 30, 32 i 33.

 

ad3) Donešena je odluka da se darivanje djece sa područja MO Punta Kolova umjesto za Sv. Nikolu obavi za Djeda Božićnjaka.  Točan datum podjele poklona će se objaviti naknadno.

 

Zapisnik sastavio : Marko Orešković

 

Predsjednica:  Diana Milanović

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija