Zapisnik sa Sjednice VMO Pobri – 4. 12. 2022.

VMO Pobri

Pobarska cesta 3

51211 Matulji

 

 ZAPISNIK  sa sjednice VMO Pobri  održane 4. prosinca 2022.

 

Prisutni: Darko Varljen, Boris Golubović, Ivan Zimmermann, Vilim Simone

 

Dnevni red:

  1. Poklon djeci povodom Sv. Nikole

Nakon što je istekao rok za prijavu roditelja za poklon djeci povodom Sv. Nikole na mail adresu MO Pobri pristigla su još 22 zahtjeva s različitim popratnim objašnjenjima zašto prijave nisu bile poslane na vrijeme (nisu vidjeli objavu, bili su bolesni i sl.).

Članovi VMO Pobri na sastanku su većinom glasova odlučili da se pošalje zahtjev Gradu da se odobre dodatna sredstva za 22-oje djece čije su prijave naknadno stigle.

 

Zapisnik sastavio:

Ivan Zimmermann

 

Predsjednik VMO Pobri

Vilim Simone

Opatija