ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA NOVE LIBURNIJE d.o.o.

ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA NOVE LIBURNIJE d.o.o.

Prateci informacije u medijima po kojima su Hoteli Cavtat d.d. dali ponudu za kupnju hotela društva Bernardin d.d., a da pri tome Nova Liburnija d.o.o. i njezini vlasnici Grad Opatija, Opcina Lovran, Opcina Matulji i Opcina Mošcenicka Draga koji su dali suglasnost Liburnia Riviera Hoteli d.d. za kupnju Hotela Cavtat d.d.,  nisu bili službeno informirani o toj akviziciji, gradonacelnik Ivo Dujmic zatražio je da uprava LRH d.d. predloži model u kojem bi poslovanje Liburnia Riviera Hoteli u potpunosti bilo odvojeno od poslovanja Hotela Cavtat d.d. i drugih povezanih društava LRH d.d. odnosno model u kojem ni na koji nacin nece biti ugrožena vrijednost imovine i prava dionicara LRH d.d. poslovanjem Hotela Cavtat d.d. i/ili drugih povezanih društva. Zahtjev gradonacelnika dobio je  i potporu clanova Nadzornog odbora LRH d.d.  na sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. studenog, a koji su dali suglasnost za ovu objavu. Na istoj sjednici Nadzornog odbora preporucenoj je da uprava Društva i  sindikati nastave pregovore o pravima iz kolektivnog ugovora i o eventualnim nepremostivim razlikama obavijeste clanove Nadzornog odbora.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija