Završena rekonstrukcija ceste Šetalište Carmen Sylva

Prisutni su bili i predstavnik Grada Opatije iz UO za komunalni sustav Raul Degano, zamjenici gradonacelnika Marina Gašparic i Ernie Gigante Deškovic te predsjednik GV Grada Opatije O'Brien Schlaunich. Radovi na rekonstrukciji ove ceste u duljini od 500 metara zapoceli su 1. ožujka 2011., a u cijelosti su završili u ožujku 2012.Vrijednost investicije iznosi 7,6 milijuna kuna, a investitori su Grad Opatija i gradska tvrtka «Komunalac», dok je izvodac radova tvrtka «Goran graditeljstvo».   – S ponosom isticemo da su u mandatu ove gradske vlasti uspješno  riješeni svi imovinsko pravni i drugi problemi, te smo zapoceli i završili rekonstrukciju ceste. Ona obuhvaca dionicu ceste Šetalište Carmen Sylve od Nove ceste u pravcu naselja Zora u dužini od 500 metara, s time što se rekonstrukcijom rješava i sva druga pripadajuca infrastruktura: oborinska kanalizacija, hidrantska mreža, vodovod, sanitarna kanalizacija, javna rasvjeta i DTK kanalizacija, istaknuo je gradonacelnik Dujmic, te dodao: – Paralelno sa završetkom radova na samoj rekonstrukciji dionice ceste Šetalište Carmen Sylve, kroz Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture osigurali smo i 20-ak novih parkirnih mjesta, te cemo na taj nacin znacajno poboljšati mogucnost parkiranja, a gradani ce ga moci koristiti besplatno.   Raul Degano iz UO za komunalni sustav Grada Opatije istaknuo je da je tijek radova bio organiziran na nacin da je izvodac cijelo vrijeme radova omogucio nesmetan promet stanovnika prema naseljima Plahuti i Zora, a u ljetnoj turistickoj sezoni, te za vrijeme božicnih i novogodišnjih blagdana osiguran je i prekid radova, kako bi ovo podrucje imalo što manje smetnje. – Samu izgradnju pratile su i odredene teškoce radi nepovoljnog terena za temeljenje vijadukta prije zavoja na križanju uslijed cega je bilo potrebno izvršiti preprojektiranje tog dijela ceste i predvidjeti visoki zid te ishoditi izmjenu potvrde glavnog projekta, a radi velikih hladnoca u prosincu 2011. godine nisu radile ni asfaltne baze pa nije bilo moguce završno asfaltiranje prije ožujka 2012. godine, naglasio je Degano. – Rekonstrukcijom ceste dobivena su dva prometna traka od 3,5 m te nogostup, kazao je Božidar Ožanic iz «Goran graditeljstva» te istaknuo kako je Opatija dobila kvalitetan novi objekat koji ce se lijepo uklopiti u prirodu.

Opatija