Završno događanje u sklopu projekta „Opatija – grad jednakih mogućnosti“

U Osnovnoj školi „Rikard Katalinic Jeretov“ Opatija 8. lipnja održano je završno dogadanje u sklopu projekta „Opatija – grad jednakih mogucnosti“. Prezentacija projekta, prikaz radionica, predavanje i rasprava održani na završnom dogadanju sufinancirani su iz Operativnog programa Ucinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sudionike su pozdravili zamjenik gradonacelnika dr. sc. Emil Priskic, ravnatelj škole prof. Fredi Glavan i  voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Opatije mr. sc. Zlata Torbarina. Potom su predstavljeni osnovni podaci o projektu Opatija – grad jednakih mogucnosti. Strucna suradnica u OŠ „R. K. Jeretov“ Lidija Jukic održala je prikaz radionica „Price za razlicite razrede“, a doc. dr. sc. Sanja Skocic Mihic s Uciteljskog fakulteta u Rijeci govorila je o dobrobiti primjene biblioterapije u inkluzivnim razredima, nakon cega je održana rasprava. U školskoj knjižnici mogli su se pogledati izloženi radovi ucenika nastali na radionicama „Price za razlicite razrede“. Ovim projektom u okviru poziva “Osiguravanje pomocnika u nastavi i strucnih komunikacijskih posrednika ucenicima s teškocama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” osigurana su, prema iskazanim potrebama osnovne škole te propisanim kriterijima otvorenog poziva, sredstva za rad jednog pomocnika u nastavi, za jednog ucenika u OŠ Rikard Katalinic Jeretov. Sredstva su osigurana kroz Europski socijalni fond, Operativni program Ucinkoviti ljudski potencijali. Cilj projekta je povecanje socijalne ukljucenosti i integracije ucenika s teškocama u razvoju u osnovnoškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 181.207,20 kuna, od toga je 144.965,76 kuna bespovratnih sredstava, a stopa vlastitog financiranja u visini od 20% iznosi 36.241,44 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 21.8.2017. do 20.08.2021.godine, odnosno razdoblje od 4 godine. Pored pomocnika u nastavi za kojeg su sredstva osigurana kroz ovaj projekt, ove školske godine iz proracuna Grada financiran je rad još dvoje pomocnika u nastavi za ucenike koji ne ispunjavaju uvjete natjecaja Ministarstva, ali je od strane strucnih službi škole procijenjena potreba.

Opatija