13. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 31. srpnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   13. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  31. srpnja (utorak) 2018. s pocetkom u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija