Komunalac d.o.o.

Tvrtka Komunalac d.o.o. Jurdani obavlja široki spektar usluga kao što su čišćenje javnih površina, odvoz i zbrinjavanje otpada, pogrebne usluge, građevinski radovi, održavanje javne rasvjete i zimska služba.

Zakonom o vodama 2013. godine propisano je razdvajanje usluga vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih usluga, te se osniva novo društvo Liburnijske vode d.o.o. Ičići koje obavlja isključivo djelatnost vodoopskrbe i odvodnje te s njima usko povezane djelatnosti. 24. siječnja 2014. ta su dva društva osnovala društvo Libukom Jurdani d.o.o. koje obavlja djelatnost fakturiranja i objedinjene naplate usluga za društva osnivače.

Članovi društva su jedinice lokalne samouprave, Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji  i Općina Mošćenička Draga .
Osoba ovlaštena za zastupanje: direktor Ervino Mrak.

Nadzorni odbor

Član nadzornog odbora:

Dušan Kotur

 

KONTAKT

Jurdani 50 b
HR - 51213 Jurdani
051 505 201
Ponedjeljak - petak od 8:00 do 15:00
dnevni odmor 10:00 do 10:30
Opatija