Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Sve vijesti su učitane...

SASTAV

PREDSJEDNIK
Mladen Žigulić
ČLANOVI
Helena Nalis
Stefan Keler
Biserka Lunaček
Aleksandar Popadić
Opatija