Pristupačnost mrežnih stranica

Grad Opatija kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinili pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Opatije (http://opatija.hr).

Stupanj usklađenost

Internetske stranice Grada Opatije su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
1.  neusklađenosti sa Zakonom
• Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
• Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2.  nerazmjerno opterećenje
• Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Grad Opatija se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3.  sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
• U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Grad Opatija kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Grada Opatije želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Grada Opatije putem e-mail adrese [email protected]. Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
Grad Opatija će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama grada Opatije uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Grada Opatije putem e-mail adrese [email protected]. Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.
Grad Opatija će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Grada Opatije na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Opatija