Odbor za sport i rekreaciju

SASTAV

PREDSJEDNIK
Kristian Tončić
ČLANOVI
Danijel Liber
Branko Močibob
Sanda Grčević
Sandra Kinkela
Opatija