MO Vasanska

Sve vijesti su učitane...

MO Vasanska

Adresa: Opatija, Joakima Rakovca 15
Kontakt telefon: 099 239 1495
Predsjednik: Mladen Žigulić

Članovi:

Dino Žigulić
Sanja Bedrava
Marko Ćorić
Nataša Sinčić Pejatović
Milena Jeletić
Kristian Tončić

Opatija