Vijećnička pitanja

Napomena

Odgovori na sva vijećnička pitanja nalaze se u materijalima za sjednice vijeća u rubrici “Dokumenti”.

Opatija