Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava, nevladine udruge i poštivanje etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

nema održanih sjednica

SASTAV

PREDSJEDNIK
Biljana Šuša
ČLANOVI
Cvijeta Juranović
Branko Milovanović
Lucija Žiganto
Vilim Simone
Opatija