Jedinica za unutarnju reviziju – kontakt

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

Danijel Jerman, dipl. iur.

tel. 051 680 105
e-mail: [email protected]

Opatija