Sastav Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Opatije je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, a članovi vijeća se biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Gradsko vijeće Grada Opatije ima 15 članova.

Vijeće ima predsjednika – Dušana Kotura i dva potpredsjednika – Veru Aničić i Dinu Žigulića.

Dušan Kotur
SDP

PREDSJEDNIK GV

Vera Aničić

Nezavisna lista grupe birača

POTPREDSJEDNICA GV

Dino Žigulić
Akcija mladih

POTPREDSJEDNIK GV

Članovi kojima mandat miruje

Ivo Dujmić

Kandidacijska lista grupe birača

Igor Sablić

zamjena

Lorena Bašan

Kandidacijska lista grupe birača

Domagoj Tramontana

zamjena

Fernando Kirigin

SDP

Ivan Vidaković

zamjena

Alessandra Selak

SDP

Rajko Ukić

zamjena

Članovi kojima je mandat završio

Biljana Šuša

SDP

Ivan Vidaković

zamjena

Zorica Sergo

Kandidacijska lista grupe birača

Marinko Blečić

zamjena
Opatija