Parkovi d.o.o.

Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća “Parkovi” d.o.o. osnovano je 1. svibnja 1950. godine pod imenom Gradsko poduzeće za upravljanje kupalištima i parkovima.

Od 4. svibnja 1995. godine tvrtka posluje pod imenom “Parkovi” d.o.o. Opatija. Društvo je u vlasništvu Grada Opatije. 
 
Direktor: Ivan Bilobrk

Nadzorni odbor

Aleksandra Agapito
Dobrila Kraljić
Alen Žunić
Đeni Hrvatin

KONTAKT

Stubište Lipovica 2
HR - 51410 Opatija
051 401 302
Opatija