Zamjenica

Zamjenica Gradonačelnika zadužena je za praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije koji se odnose na komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Kristina Đukić

Kristina Đukić, rodom Mandić, magistra je ekonomije i zamjenica gradonačelnika Fernanda Kirigina. Kao dio izvršne vlasti, brine o provedbi projekata posvećenih razvoju opatijskog zaleđa, odnosno ujednačenju životnih uvjeta u svim dijelovima Opatije.

Magistriravši na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, gradila je poslovnu karijeru u bankarstvu. Odrasla je u Poljanama, gdje i danas živi sa suprugom i dvjema kćerima, a upravo ju je to motiviralo na uključivanje u društveni rad u svome mjestu, organizirajući lokalne manifestacije. Motivacija za konkretnim političkim angažmanom proizašla je iz želje da omogući ravnomjeran razvoj zaleđa.

Kao zamjenici gradonačelnika, ured joj je uvijek otvoren svim građanima Opatije, a terenski obilasci Grada njena su svakodnevnica.

KONTAKT

Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
mail: [email protected]
kristina
Opatija