Javna nabava

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Profil Grada Opatije

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Opatija je kao jedinica lokalne samouprava, javni naručitelj.

Grad Opatija
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
MBO: 02544334
OIB: 99455464348
www.opatija.hr

Elektronički oglasnik javne nabave RH

Objave o nadmetanjima Grada Opatije možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH  gdje u lijevom izborniku kliknete na  “POSTUPCI / SVE NABAVE te u filter pod pretraži upišete GRAD OPATIJA, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave”

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi Grad Opatija je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. K.I.R.LINE d.o.o., Opatija,
2. OPATIJA KONGRESI d.o.o., Matulji

Plan nabave

Sukladno čl. 28 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i čl. 4. st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23), Plan nabve Grada Opatije za 2024. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici NOVOG Elektroničkog oglasnika javne nabave RH  preko linka: https://eojn.hr/procurement-plans-all , gdje u pretraživač upišete GRAD OPATIJA te kliknete na “Preuzmi” kako biste dobili Plan nabave za 2024. godinu.

Sukladno čl. 28 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16 i 114/22) i čl. 4. st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20), Plan nabave Grada Opatije za 2023. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na “Planove nabave” i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: 2023, u polje “Tražilica” pod “Naručitelj” upišete “Grad Opatija” te kliknete na “Kreiraj izvještaj” kako biste dobili Plan nabave za 2023. godinu.

Sukladno čl. 28 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16) i čl. 4. st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Plan nabave Grada Opatije za 2022. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na “Planove nabave” i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: 2022, u polje “Tražilica” pod “Naručitelj” upišete “Grad Opatija” te kliknete na “Kreiraj izvještaj” kako biste dobili Plan nabave za 2022. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Plan nabave Grada Opatije za 2021. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: „2021“, u polje Tražilica pod “Naručitelj” upišete: „Grad Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2021. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Plan nabave Grada Opatije za 2020. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: „2020“, u polje Tražilica pod “Naručitelj” upišete: „Grad Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2020. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Plan nabave Grada Opatije za 2019. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: „2019“, u polje Tražilica pod “Naručitelj” upišete: „Grad Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2019. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Plan nabave Grada Opatije za 2018. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici “Pregled objavljenih planova nabave” pod “Godina plana” odaberete: „2018“, u polje Tražilica pod “Naručitelj” upišete: „Grad Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2018. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u nastavku se nalazi Plan nabave:

Dokumenti:

Plan nabave za 2017

Plan nabave 2017 prva izmjena

Plan nabave 2017 druga izmjena

Sukladno čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), u nastavku se nalazi Plan nabave

Dokumenti:

Plan nabave 2016

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016

2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016

3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016

4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016 

Sukladno čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), u nastavku se nalazi Plan nabave

Dokumenti:

Plan nabave za 2015

1. Izmjena Plana nabave 2015

2. Izmjena Plana nabave 2015

Sukladno čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), u nastavku se nalazi Plan nabave

Dokumenti:

Plan nabave 2014

1. izmjena i dopuna plana nabave 2014

2. izmjena i dopuna plana nabave 2014

3. izmjena i dopuna plana nabave 2014

Prethodno savjetovanje

Grad Opatija je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) obvezan prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske gdje u lijevom izborniku kliknete na  “PRETHODNA SAVJETOVANJA / SAVJETOVANJA te u filter pod pretraži upišete GRAD OPATIJA, kako biste dobili popis svih objavljenih Prethodnih savjetovanja Grada Opatije

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2018.

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici “Pregled objavljenih registara ugovora”, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Grad Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

Registar se ažurira svakih šest mjeseci.
Opatija