Javni poziv

Javni poziv

Obavijest o poništenju dijela Javnog poziva

Odlukom Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 363-01/22-01/31 URBROJ: 2170-12-03/01-22-24 od 26. travnja 2022. godine, poništen je dio Javnog poziva za davanje na privremeno korištenje javnih površina

više »
Opatija