Strateški dokumenti

Dokumenti i strategije Grada Opatije

Cilj izrade Strategije je stvoriti dokument usmjeren na osiguranje kvalitete života građana Grada Opatije, slijedom načela održivoga razvoja. Interaktivnim radom ciljnih skupina pristupa se definiranju svih relevantnih činitelja budućega gospodarskog, društvenog, kulturnog, infrastrukturnog i svekolikog razvoja Grada Opatije. Na ovim se polazištima Grad Opatija usmjerava u pravcu njegova pozicioniranja na karti uspješnih gradova u Republici Hrvatskoj i širem okruženju.

Strategija razvoja Grada Opatije 2014. – 2020.
 

Destinacijski akcijski plan Opatije nastavak je planiranih aktivnosti u cilju realizacije Strategije razvoja Grad Opatije do 2020. godine. Cilj destinacijskoga akcijskog plana Opatije je uspostava koordiniranih aktivnosti glavnih dionika relevantnih za razvoj grada Opatije na ostvarivanju vizije, strateških ciljeva, strateških prioriteta i mjera definiranih Strategijom u području turizma, kao dominantne gospodarske aktivnosti Opatije

Destinacijski akcijski plan Opatije 2016. – 2020.
Grad Opatija – Plan provedbe 2022.- 2025.
 
Strategija upravljanja imovinom Grada Opatije za razdoblje 2022. – 2028. godine.

Strategija je obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Opatije. Odnosi se na razdoblje od 7 godina i sadrži ciljeve, mjere, vizije i smjernice za osiguranje učinkovitog i djelotvornog upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Opatije. Strategiju upravljanja imovinom Grada Opatije za razdoblje 2022.- 2028. godine možete pogledati ovdje.

Izrada Plana razvoja Grada Opatije

Odluka o pokretanju

Sastanak Partnerskog vijeća

Javno savjetovanje

Rezultati javnog savjetovanja

Rezultati procjene utjecaja na okoliš

Energetska učinkovitost

Grad Opatija je među prvim gradovima u Hrvatskoj, a uz Grad Rijeku prvi grad u Primorsko-goranskoj županiji, pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), velikoj i ambicioznoj inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetski osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu.

Cilj je razmjena iskustva u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Sporazum gradonačelnika je odgovor naprednih gradova na globalno zatopljenje, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20%, na koliko obvezuje prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Opatije
Opatija